Informuję, że trawa ewakuacja mieszkańców w rejonie ul. Sidorskiej.

NIE DOTYCZY ONA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL. LESZCZYNOWEJ 16.