Szanowni Państwo,

Od dnia 3 kwietnia 2024 roku, godz. 1000 zostanie uruchomiony nowy elektroniczny system rekrutacji do żłobków miejskich dostępny pod adresem https://nabor.pcss.pl/bialapodlaska

Rodzice dzieci, którzy złożyli wniosek do żłobka w systemie Vulcan oraz „papierowo” w celu potwierdzenia ważności wniosku proszeni są o zalogowanie się do nowego systemu na stronie https://nabor.pcss.pl/bialapodlaska/zlobek/logowanie i przedłużenie ważności wniosku do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz sprawdzenie i ewentualne zaktualizowanie danych. Instrukcja pierwszego logowania zostanie Państwu przesłana 2 kwietnia na adres e-mail podany we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o telefoniczny kontakt z placówką (83 341 64 23) w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie dokumentów w żłobku, zgodnie z oświadczeniem złożonym na indywidualnym koncie na platformie NABÓR PCSS.

W celu usprawnienia wizyty w żłobku prosimy o uzupełnienie wcześniej wydrukowanych dwóch egzemplarzy umowy wraz z załącznikami oraz podpisanie wszystkich dokumentów przez rodziców/opiekunów prawnych do pobrania na stronie: https://nabor.pcss.pl/bialapodlaska/zlobek/dokumenty  lub https://www.zlobekbialapodlaska.pl/skarbiec-skrzata/index.php/rekrutacja/ https://www.zlobekbialapodlaska.pl/akademia-malego-odkrywcy/index.php/rekrutacja/

Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia/nauki (pieczątka na wydrukowanym wniosku, zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg z CEIDG), proszę dostarczyć w dniu podpisywania umowy do żłobka.

Przypominamy także:

Przed podpisaniem umowy w sprawie korzystania z usług żłobka, rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie pochodzące od lekarza pediatry lub lekarza specjalisty, pod opieką którego dziecko się znajduje o możliwości uczęszczania dziecka do żłobka (wraz z informacją o alergiach, uczuleniach, chorobach przewlekłych etc.) lub złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Karta wywiadu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka

Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka 

Zwrot nadpłaty za pobyt_żywienie

Wyprawka żłobkowicza 2024

Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

Oświadczenie o odstąpienia od umowy żłobka

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka 

Zaświadczenie o zatrudnieniu 

Procedura rekrutacji dzieci do Zespołu Żłobków

Regulamin zapisów elektronicznych