Statut Akademia Małego Odkrywcy

Regulamin porządkowy

Procedury bezpieczeństwa

Polityka ochrony dzieci

Procedury na podstawie wytycznych GIS

Zarządzenie NR 2-2020 DYREKTORA ZESPOŁU ŻŁOBKÓW w sprawie procedur, wytycznych dotyczących postępowania przeciwepidemicznego

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

UCHWAŁA NR XXXVII/56/22 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

Dofinansowanie pobytu w żłobku – ZUS