Informuję, że Rada Rodziców Żłobka Miejskiego „Akademia Małego Odkrywcy” posiada rachunek bankowy o numerze:

70 1240 2177 1111 0011 0252 1147

Dokonując wpłat w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Dyrektor ZŻM