Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata” to miejsce przyjazne dziecku. Właśnie tutaj zadbamy o wszystko, aby każdy czuł się szczęśliwie i bezpiecznie.
Nasz żłobek jest placówką całoroczną, zapewniającą wychowanie dzieciom w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
Żłobek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30.

Obecnie do naszego żłobka uczęszcza 146 dzieci, których nabór dostosowany jest do grup  w zależności od wieku.

Głównym celem pracy w naszym Żłobku jest wszechstronna opieka i edukacja , która wspomagać ma indywidualny rozwój dziecka, to także specjalistyczna opieka nad dziećmi zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, to wreszcie pomoc rodzinie we wszechstronnym wychowaniu dziecka  w celu przygotowania malca do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości i przygotowania go do dalszej nauki w przedszkolu. Najważniejsza w tym wszystkim jest możliwość integracji z rówieśnikami oraz współpraca w grupie z innymi dziećmi.

Chcemy, aby każde dziecko w naszym Żłobku czuło się kochane, szczęśliwe, bezpieczne i akceptowane. Wychowanie w atmosferze zrozumienia i tolerancji uczy budowania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Indywidualny rozwój dziecka, prowadzony zgodnie z jego psychofizycznymi możliwościami prowadzi do osiągania przez nie sukcesów w kolejnych etapach życia. A te sukcesy, nawet najdrobniejsze, dają nadzieję i siłę do dalszego działania.

Opiekunki pracujące w naszym żłobku, posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.
Dobór zespołu do pracy z malutkimi dziećmi nie był przypadkowy. Panie cechuje wysoki stopień empatii. Posiadają zdolność wczuwania się w niepowtarzalny świat każdego dziecka. Z pełną odpowiedzialnością i spokojem zajmują się naszymi maluszkami, zapewniając im edukację, zabawę, a także bezpieczny pobyt  w żłobku.