Informuję, że Rada Rodziców Żłobka Miejskiego „Skarbiec Skrzata” posiada rachunek bankowy o numerze:

53 8025 0007 0056 3374 2000 0010

Dokonując wpłat w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Dyrektor ZŻM